دوفصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامی

با استعانت از الطاف الهي و توجهات حضرت ولي‌عصر (عج)، دوفصل‌نامه علمي-پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامی» در نظر دارد تا به منظور بسط و گسترش مطالعات اقتصاد اسلامي با سردبيري حجت‌الاسلام دكتر حسن‌آقا نظري اقدام به انتشار مقالات نظري و كاربردي در زمينه اقتصاد اسلامي نمايد. از اين‌رو، از محققان و پژوهشگران در حوزه اقتصاد اسلامي تقاضا مي‌شود كه مقاله‌هاي علمي خود را به دفتر مجله ارسال نمايند.

رتبه علمي

علمي-پژوهشی

شروع انتشار

1389/02/25

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمد جواد توكلي

سردبير

سيدمحمدكاظم رجايي

مدير اجرايي

اميرحسين نيك پور

هيئت تحريريه

حميد ابريشمي

استاد اقتصاد دانشگاه تهران

پرويز داودي

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و مدير گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

مسعود درخشان

استاد اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبائي

فرهاد رهبر

دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران

حسن سبحاني

استاد اقتصاد دانشگاه تهران

غلامرضا مصباحي‌مقدم

استاد اقتصاد اسلامي دانشگاه امام صادق ره

الياس نادران

دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران

حسن‌آقا نظري

استاد اقتصاد اسلامي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو شوراي علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

سيدمحمدكاظم رجايي

دانشيار اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

محمدجمال خليليان اشكذري

دانشيار اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

jek@qabas.net  & jekbiq@yahoo.com

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا 2042-2322