دوفصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامی

با استعانت از الطاف الهي و توجهات حضرت ولي‌عصر (عج)، دوفصل‌نامه علمي-پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» در نظر دارد تا به منظور بسط و گسترش مطالعات اقتصاد اسلامي با سردبيري حجت‌الاسلام دكتر حسن‌آقا نظري اقدام به انتشار مقالات نظري و كاربردي در زمينه اقتصاد اسلامي نمايد. از اين‌رو، از محققان و پژوهشگران در حوزه اقتصاد اسلامي تقاضا مي‌شود كه مقاله‌هاي علمي خود را به دفتر مجله ارسال نمايند.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمد جواد توكلي

سردبير

حسن آقانظري

مدير اجرايي

اميرحسين نيك پور

هيئت تحريريه

حسن آقانظري- دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حميد ابريشمي- استاد دانشگاه تهران

پرويز داودي - استاد دانشگاه شهيد بهشتي

مسعود درخشان- دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي

فرهاد رهبر- دانشيار دانشگاه تهران

حسن سبحاني- دانشيار دانشگاه تهران

سيدمحمدکاظم رجايي- استاديار مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)

غلامرضا مصباحي‌مقدم - استاديار دانشگاه امام صادق(ع)

الياس نادران - دانشيار دانشگاه تهران

محمدجواد خليليان اشکذري - استاديار مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

jek@qabas.net  & jekbiq@yahoo.com

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا 2042-2322