دوفصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامی

با استعانت از الطاف الهي و توجهات حضرت ولي‌عصر (عج)، دوفصل‌نامه علمي-پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامی» در نظر دارد تا به منظور بسط و گسترش مطالعات اقتصاد اسلامي با سردبيري حجت‌الاسلام دكتر حسن‌آقا نظري اقدام به انتشار مقالات نظري و كاربردي در زمينه اقتصاد اسلامي نمايد. از اين‌رو، از محققان و پژوهشگران در حوزه اقتصاد اسلامي تقاضا مي‌شود كه مقاله‌هاي علمي خود را به دفتر مجله ارسال نمايند.

رتبه علمي

علمي-پژوهشی

شروع انتشار

1389/02/25

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمد جواد توكلي

سردبير

پرويز داوودي

مدير اجرايي

اميرحسين نيك پور

هيئت تحريريه

حميد ابريشمي: استاد اقتصاد دانشگاه تهران
پرويز داودي: استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و مدير گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
مسعود درخشان: استاد اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبائي
فرهاد رهبر: دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران
حسن سبحاني: استاد اقتصاد دانشگاه تهران
غلامرضا مصباحي‌مقدم: استاد اقتصاد اسلامي دانشگاه امام صادق ع
الياس نادران: دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران
حسن‌آقا نظري: استاد اقتصاد اسلامي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو شوراي علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
سيدمحمدكاظم رجايي: دانشيار اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
محمدجمال خليليان اشكذري: 
دانشيار اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

jek@qabas.net  & jekbiq@yahoo.com

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا 2042-2322