اهداف و چشم انداز

معرفت اقتصاد اسلامي، دوفصل‏نامه‏اى علمى در زمينه اقتصاد اسلامي است. قلمرو مسائلى كه در حيطه اين نشريه قرار مى‏گيرد، شامل مقايسه، نقد و بررسى مبانى و نظريات اقتصادي با رويكرد اسلامي، بررسى مباني فلسفي نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، بررسي تطبيقى انديشه‏هاى اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي، ارائه نظريات و مدل‌هاي اقتصاد اسلامي و تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد ايران با رويكرد اسلامي است. توليد علم در زمينه مسائل مختلف مکتب، نظام و علم اقتصاد اسلامي و ارائه سياست‌هاي اقتصادي بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي از اهداف اين نشريه است.

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان