فراخوان مقاله معرفت اقتصاد اسلامی

اشاره

با استعانت از الطاف الهي و توجهات حضرت ولي عصر (عج)، دو فصل نامه «معرفت اقتصاد اسلامي» در نظر دارد تا به منظور بسط و گسترش مطالعات اقتصاد اسلامي با سردبيري حجت‌الاسلام و المسلمين حسن آقا نظري اقدام به انتشار مقالات نظري و کاربردي در زمينه اقتصاد اسلامي نمايد. از اين رو از محققان و پژوهشگران در حوزه اقتصاد اسلامي تقاضا مي شود که مقاله هاي علمي خود را در چارچوب اهداف و اولويت هاي زير به دفتر مجله و يا به آدرسjek@qabas.net  يا jekbiq@yahoo.com  ارسال نمايند.

اهداف كلي نشريه

اهداف كلي نشريه را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه کرد:

1. اهداف كلي نشريه

الف) کمک به شکل گيري و نشر تخصصي مطالعات نظري در حوزه اقتصاد اسلامي

ب) تلاش براي کاربردي کردن مطالعات اقتصاد اسلامي

ج) ايجاد فضاي نقد و بررسي علمي انديشه هاي مطرح در زمينه اقتصاد اسلامي

2. محورهاي اصلي نشريه

الف) بررسي مباني و مسائل بنيادين علوم اقتصادي و ارزيابي آنها از منظر معارف اسلامي

ب) فلسفه و روش شناسي علم اقتصاد و اقتصاد اسلامي

ج) پژوهش و نظريه پردازي در حوزه اقتصاد اسلامي

د) مطالعات کاربردي اقتصاد اسلامي

ه) بررسي تجربه ساير کشورها در تدوين و اجراي اقتصاد اسلامي

و) ارزيابي مسائل اقتصاد ايران با ملاحظه رهيافت هاي اقتصاد اسلامي

ز ) طرح علمي چالش هاي پيش روي اقتصاد اسلامي و راه کارهاي حل آن ها

ح) معرفي و نقد آثار علمي منتشر شده در زمينه اقتصاد اسلامي

3. اولويت‌هاي ويژه‌نامه «الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت»

الف) روش شناسي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت

ب)اصول حاکم بر الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت

ج) شاخص هاي پيشرفت در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت

د) الگوهاي بخشي اسلامي – ايراني پيشرفت (بخش کشاورزي، صنعت، خدمات و ...)

ه)جايگاه تعاون در الگوي توسعه اسلامي – ايراني

ز) آسيب شناسي برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس چشم انداز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت

4. اولويت هاي ويژه نامه "چارچوب کلان نظام اقتصاد اسلامي"

الف) اهداف و دورنماي نظام اقتصاد اسلامي

ب) روش شناسي نظام اقتصاد اسلامي

ج) مقايسه کارکردي نظام اقتصاد اسلامي با ساير نظام هاي اقتصادي

د) رابطه نظام اقتصادي اسلام با ساير زير نظام هاي مکتب اسلام

ح) جايگاه مطالعات تجربي در طراحي و ارزيابي نظام اقتصاد اسلامي

ط) نظام اقتصادي در زمان معصومين (ع) به خصوص در عصر ظهور

5. فلسفه و روش شناسي اقتصاد اسلامي

الف) مباني فلسفي اقتصاد اسلامي (هستي شناسي ، معرفت شناسي ، انسان شناسي ، و ...)

ب) ماهيت علم اقتصاد اسلامي (علم در برابر مکتب، امکان پذيري علم اقتصاد اسلامي،...)

ج) روش شناسي اقتصاد اسلامي

د) جايگاه عقل و تجربه در علم اقتصاد اسلامي

ح) ساختار انگيزشي انسان اقتصادي در اسلام

6. چارچوب مقالات ارسالي

مقالاتي براي انتشار در نشريه پذيرفته مي شوند که :

الف) پيش از اين چاپ نشده و براي چاپ در مجله اي ديگري ارسال نشده باشد.

ب) علمي ، تحقيقاتي ،و بديع باشند.

ج) مقالات را تايپ نموده و به آدرس نشريه ارسال نماييد.

د) حجم مقالات نبايد بيش از 25 صفحه آچار (300 کلمه اي) باشد.

ه) مقالات نبايد دنباله دار بوده و تنها براي درج در يک شماره تنظيم شوند.

ز) فهرست کامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات کامل کتاب شناسي ، در انتهاي مقاله و در صفحه اي جداگانه ذکر شود.

ح) مقالات ترجمه شده از زبان بيگانه مي بايد با نقد و تحليل مترجم تکميل شود (ارسال اصل مقاله الزامي است).

ط) مشخصات کامل نويسنده ، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي ، درجه علمي، تخصص، سمت کنوني ، دانشکده، دانشگاه، شهر، کتاب ها و مقالات منتشر شده با مشخصات کتاب شناسي ، نشاني پستي و الکترونيکي و شماره تماس در برگه اي جداگانه ذکر شود

يادآوري

الف) مقالات دريافتي مسترد نمي‌شوند.

ب) مجله در ويرايش مطالب آزاد است.