بانک تأییدکننده

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک‌داری اسلامی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* ميثم خزائي / استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بوجردی (ره)           meisam.khazaee@abru.ac.ir

سعيد نظري توكلي / استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران Sntavakkoli@ut.ac.ir

سيدعباس موسويان / استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Samosavian@yahoo.com

چکیده

سال انتشار: 
1399
شماره صفحه: 
229
همزمانی محتوا