ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک‌داری اسلامی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
12.pdf630.06 کیلو بایت

* ميثم خزائي / استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بوجردی (ره)           meisam.khazaee@abru.ac.ir

سعيد نظري توكلي / استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران Sntavakkoli@ut.ac.ir

سيدعباس موسويان / استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Samosavian@yahoo.com

چکیده

اعتبارات اسنادي از رايج­ترين و مطمئن­ترین روش‌هاي پرداخت وجه كالا در تجارت بين‌الملل است كه با واسطة بانك فروشنده و خريدار انجام مي‌گيرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی­نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشایندة اعتبار، از خریدار درخواست می‌کند که بانک دیگری به‌عنوان بانک تأییدکننده، اعتبار اسنادی را تأیید نماید؛ یا اینکه ذی­نفع مستقیماً از بانکی غیر از بانک گشایندة اعتبار تقاضای تأیید اعتبار را می­کند. در این شرایط، بانک تأییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می­گردد كه اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع كرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی­نفع پرداخت نماید. با توجه به تأکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبت‌به ضمان عقدی ارائه شده، آن را مصداقی از ضمانت­نامة تعهد پرداخت در نظام بانک­داری دانسته است.

كليدواژه‌ها: اعتبارات اسنادي، بانك گشايندة اعتبار، بانک تأییدکننده، تأیید اعتبار، ضمانت­نامة بانکی، عقد ضمان.

طبقه‌بندی JEL: E51، G20، G21، G29، K22

سال انتشار: 
1399
شماره صفحه: 
229