معرفت اقتصاد اسلامي 22/بهار و تابستان 99

کسري بودجه و فروپاشي تمدن غرب: تحليلي نو از نظريه عدالت رالز محمدتقي گيلک حکيم‌آبادي/ عليرضا پورفرج/ محمد مبيني سوچلمايي (ص 5)

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک عباس شاکری/ فرشاد مؤمنی/ حسن سبحانی/ محمدمهدی مجاهدی مؤخر/ بشری بشارتی (ص 21)

بررسی تطبیقی هدف مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف مصطفي ابوطالب‌دخت شوركي/ محمدجمال خليليان اشكذري/ محمدجواد توكلي (ص 39)

تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری حمید حسن‌پور/ محمد واعظ برزانی/ عبدالحمید معرفی محمدی/ سیدمهدی امامی جمعه (ص 57)

برآورد تابع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران با رويکرد اقتصاد اسلامي سعيده کامران‌پور/ منصور زراء نژاد/ صلاح ابراهيمي (ص 75)

چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی‌ مدلی براساس رهیافت نسل‌های تداخلی محمود عیسوی/ محمدمهدی مجاهدی مؤخر/ امیر خادم علیزاده/ معصومه آقاجانی (ص 89)

تبیین انحراف‌های‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی محمدزمان رستمي/ محمدهادي رستمي (ص 107)

شناسایی و ارزیابی چالش‌های فقهی ـ اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران حسین حسن‌زاده/ محمدحسین قوام/ رضا کریمی وردنجانی/ سیدمهدی هاشمی‌فر (ص 127)

تحلیل فقهی ـ اقتصادی قیمت و قیمت‎گذاری (تسعیر) با تکیه بر دیدگاه علامه حلي سيدعقيل حسيني/ عبداله بهمن‎پوری/ محمدرضا حيدری خوراسگانی (ص 143)

مدل و روش بررسي تأثير توسعة اجتماعي بر رشد و تحقق اقتصاد مقاومتي مجيد كافي/ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی/ شهلا گنجی (ص 155)

ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی مجتبي فرخي/ رضا غلامي جمكراني/ محمد كاشاني‌پور/ محمدرضا مهربان‌پور/ حسين ميثمي (ص 173)