معرفت اقتصاد اسلامي 22/بهار و تابستان 99

کسري بودجه و فروپاشي تمدن غرب: تحليلي نو از نظريه عدالت رالز محمد مبيني سوچلمايي/ عليرضا پورفرج/ محمدتقي گيلک حکيم‌آبادي (ص 5)

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک بشری بشارتی/ محمدمهدی مجاهدی مؤخر/ حسن سبحانی/ فرشاد مؤمنی/ عباس شاکری (ص 21)

بررسی تطبیقی هدف مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف محمدجواد توكلي/ محمدجمال خليليان اشكذري/ مصطفي ابوطالب‌دخت شوركي (ص 39)

تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری سیدمهدی امامی جمعه/ عبدالحمید معرفی محمدی/ محمد واعظ برزانی/ حمید حسن‌پور (ص 57)

برآورد تابع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران با رويکرد اقتصاد اسلامي صلاح ابراهيمي/ منصور زراء نژاد/ سعيده کامران‌پور (ص 75)

چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی‌ مدلی براساس رهیافت نسل‌های تداخلی معصومه آقاجانی/ امیر خادم علیزاده/ محمدمهدی مجاهدی مؤخر/ محمود عیسوی (ص 89)

تبیین انحراف‌های‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی محمدهادي رستمي/ محمدزمان رستمي (ص 107)

شناسایی و ارزیابی چالش‌های فقهی ـ اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران سیدمهدی هاشمی‌فر/ رضا کریمی وردنجانی/ محمدحسین قوام/ حسین حسن‌زاده (ص 127)

تحلیل فقهی ـ اقتصادی قیمت و قیمت‎گذاری (تسعیر) با تکیه بر دیدگاه علامه حلي محمدرضا حيدری خوراسگانی/ عبداله بهمن‎پوری/ سيدعقيل حسيني (ص 143)

مدل و روش بررسي تأثير توسعة اجتماعي بر رشد و تحقق اقتصاد مقاومتي شهلا گنجی/ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی/ مجيد كافي (ص 155)

ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی حسين ميثمي/ محمدرضا مهربان‌پور/ محمد كاشاني‌پور/ رضا غلامي جمكراني/ مجتبي فرخي (ص 173)