معرفت اقتصاد اسلامي 21/پاييز و زمستان 98

بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ـ ریاضی) آیت‌اله زنگی‌نژاد/ سیدهادي عربی (ص 5)

بررسی بازتوزیع ثروت، در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی علی مصطفوی ثانی/ محمدمهدی زاهدی‌وفا/ محمدمهدی عسگری/ کامران ندری (ص 23)

بازتعريف مفاهيم اساسي نظريه انتخاب عقلايي بر اساس برداشت‌هاي تفسيري علامه طباطبائي سيدضياءالدين كياءالحسيني/ سيدمحمدضياء فيروزآبادي/ ناصر الهي (ص 41)

تحلیل فقهی ـ اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ (مطالعه موردی بیت‌کوین) جواد نوری/ حسین عیوضلو/ سیدعباس موسویان/ محسن رضائی صدرآبادی (ص 57)

راهبردها و راهکارهای ارتقاءِ بخش خیریه سیدرضا حسینی/ مصطفی کاظمی نجف‌آبادی (ص 91)

مفهوم کميابي در اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصاد اسلامي حامد عباسي/ سيدحسين ميرمعزي/ مجتبي غفاري (ص 151)

ادله امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی حسن‌آقا نظري/ محمد بيدار (ص 165)