معرفت اقتصاد اسلامي 21/پاييز و زمستان 98

بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ـ ریاضی) سیدهادي عربی/ آیت‌اله زنگی‌نژاد (ص 5)

بررسی بازتوزیع ثروت، در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی کامران ندری/ محمدمهدی عسگری/ محمدمهدی زاهدی‌وفا/ علی مصطفوی ثانی (ص 23)

بازتعريف مفاهيم اساسي نظريه انتخاب عقلايي بر اساس برداشت‌هاي تفسيري علامه طباطبائي ناصر الهي/ سيدمحمدضياء فيروزآبادي/ سيدضياءالدين كياءالحسيني (ص 41)

تحلیل فقهی ـ اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ (مطالعه موردی بیت‌کوین) حسین عیوضلو/ سیدعباس موسویان/ محسن رضائی صدرآبادی/ جواد نوری (ص 57)

راهبردها و راهکارهای ارتقاءِ بخش خیریه مصطفی کاظمی نجف‌آبادی/ سیدرضا حسینی (ص 91)

مفهوم کميابي در اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصاد اسلامي سيدحسين ميرمعزي/ مجتبي غفاري/ حامد عباسي (ص 151)

ادله امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی حسن‌آقا نظري/ محمد بيدار (ص 165)